Rejtekajtók

581

Móser Zoltán fantasztikus cikksorozata a régmúlt idők, az elfelejtett Magyarország kincseit mutatja meg nekünk ebben a párját ritkító sorozatban, mely a Magyar Nemzet hétvégi magazinjának volt elengedhetetlen tartozéka. Utazzon velünk, ismerjük meg együtt Magyarországot.

A XIII. században épült Csíkrákoson a Boldogságos Szűz tiszteletére szentelt templom, melynek szentélye sokszögzáródású. 1574-ben átalakították, 1758-ban pedig megtoldották. „A templom tulajdonképpen a göröcsfalvi határon van, Csere, vagyis a Ködhegy oldalán. Egyik különlegessége, hogy a szentély a hajóhoz képest aránytalanul hosszabb.
Főportáléja átidomult, csakis déli ajtaja maradt meg, köríves, egyszerű hengertagozattal. Ablakai csúcsívesek, mérművei csak egynek maradtak meg. (…) Sekrestyeajtaja, mely a késő gót kor átszelt lóhereívével záródik, szintén későbbi odaillesztésnek látszik, úgyszintén a szentély két ellentétes oldalában nyitott köríves ablak is” – írja Endes Miklós 1937-ben megjelent könyvében. Mindezek Orbán Balázs szerint kétségtelenné teszik, hogy a templom az átmeneti korszak műve. A legérdekesebb rész a torony, amely „tíz lépés oldalhosszal bíró tömör négyszögépület, mindenik oldalán rendszeresség nélkül elhelyezett lőrésszerű lyukak vannak. E lőrések s a tisztán válogatott lapos kövekből épült falak nagysága és tömörsége arra mutatnak, hogy önvédelemre is számítottak az építésénél. E torony bevakolt külső oldala veresen vonalozott kockákra van felosztva s … roppant kezdetleges modorban mennykőt szóró Jupiter, buzogányos hős, szarvas, nap és hold, rák, oroszlán és más elmosódott alakok vannak minden rend és összefüggés nélkül lefestve.
A templom hajójában rejtekhely van, hová az egyházközségi könyvek szerint a tatárdúlás alkalmával sok régi okmányt és irományt rejtettek el; hogy az valaha kibontatott volna, annak semmi nyoma nincsen. Ki tudja, hogy e rejtek felkutatása minő felfedezésekre vezetne?” – kérdi Orbán Balázs. Ezt kérdezzük e kép láttán is, amelyről biztosan sejteni lehet, hogy csillagképeket ábrázol. Célja és rendeltetése egyelőre homályos.
Ez a sorozat nem kritikusan szemléli azt, amiről szól, hanem elsősorban „élménybeszámoló” arról, hol jártam, mit láttam a Kárpát-medencében. (Néha persze azt is megemlítem, hogy mit gondolok a látottakról.) Mindezt azért kell leszögeznem, mert az itt látható ábrázolásról (templomról) több írás, sőt egy könyv is megjelent az elmúlt években. Ezeket természetesen illik megemlíteni; itt csupán a templomra hívom fel a figyelmet, amelynek valóban nagy híre van Csíkban, sőt azon túl is. Ilyet sehol nem látni. És ezt elsősorban a tornyon lévő (itt látható) ábrázolásoknak köszönheti.

 

 Móser Zoltán, mno.hu

Tisztelt olvasók!

Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Cultissimo facebook oldalát, a következő címen: https://www.facebook.com/Cultissimomagazin - Minden "lájk számít, segíti a magazin működését!

Köszönettel és barátsággal!

www.cultissimo.hu