Szembesítés

314

Móser Zoltán fantasztikus cikksorozata a régmúlt idők, az elfelejtett Magyarország kincseit mutatja meg nekünk ebben a párját ritkító sorozatban, mely a Magyar Nemzet hétvégi magazinjának volt elengedhetetlen tartozéka. Utazzon velünk, ismerjük meg együtt Magyarországot egy kicsit másképpen.

Már egy napja ismerem Róza nénit, Miklós bácsit és Miklós édesanyját, bár egyiküket sem láttam, csak a fényképeiket, amelyeket most válogattam ki egy Mészölyről szóló fotóalbum számára. Eközben kerültek a kezembe a Vízaknán és Nagyszebenben készült fotóim is. Ide a Pontos történetek útközben című regény helyszínének lefényképezése okán jöttünk, s az ismerősök, régi öregek felkeresése végett.Nagyszebenben, a vasútállomás előtti üres téren egy kis kápolna mellett megálltunk.

Minden úgy volt, olyan volt – még a rácsodálkozásom is –, ahogy Mészöly az Öregek, holtak című novellájában leírta.A bejárat mellett egy asszony árulja a gyertyákat, a kis blokkpapírra gépelt tájékoztatókat; s éppen lábasból ebédel. Kicsi kápolna, nem nagyobb egy műteremnél, csupán szokatlanul magas, s ez végképp nem látszik az utcáról, az erős sülylyedés miatt. A mennyezet kék, rajta csillagok. Két sor pad, csipkék, terítőcskék, még egy Szent Antal-szobor is.
Ez megzavar. A falak mentén szétfolyt sztearin, ott égetik a gyertyákat, s ez inkább román templomokban szokás. De úgy látszik, mégis katolikus. Igazából azonban más téveszt meg: belépéskor nem szemben találom az oltárt. Csak később, mikor megfordulok, akkor veszem észre az oltár helyén az óriási kőkeresztet, rajta a szürke kőből kifaragott Krisztust, majdnem háromszoros életnagyságban. Még nemigen jártam így oltárral; érzem, hogy megijedek. Odamegyek alája, és félek. A két hatalmas karon, kiszegezett kézen hajókötélként dagadnak az erek és inak, s ez még a bonctani pontosságnál is valóságosabb. A has viszont gyöngéd és lágy, a köldök mélyre kivésett gödör. A kézből, ujjakból, mellkasból, lábból különböző nagyságú csöppek buggyannak ki: a vér. De hiába van kőből, mégis érezni, hogy ez kevésbé kőszerű, mint a test. Ezek a dudorok éppen csak megalvadtak, noha ugyanakkor lefelé is csurognak, mértanias rendben, fürtszerűen kiszélesedve, majd megint elkeskenyedve. Először nem is vérnek nézem, hanem valami archaikus piszoknak, ami évszázadok alatt rakódott a szoborra. Pedig vér, s bizonyára pontosan olyan, mint amikor kivésték. Maga a kereszt egyébként akkora, hogy nem fér el a kápolna szélességében, a kitárt kar két fülkeszerű mélyedésbe nyúlik bele.Közben az asszony befejezi az ebédet, a lábasra visszateszi a födőt, amelyen gyertya ég. Odamegyek hozzá, és kérek egy tájékoztatót. A bejáratnál sötét van, inkább újra visszahúzódunk a szobor felé. A fény úgy szűrődik be az oldalablakon, hogy jobban látok, ha guggolok vagy térdelek. A román nyelvű gépelt szövegből kiderül, hogy a keresztet II. Endre készíttette az egyik győzelmes hadjárat után. Itt állíttatta föl. A szenvedő Krisztust rendelte meg a szobor alkotójától.

Dominikánus szerzetesrend is székelt ezen a helyen, de az épületet a török időkben lerombolták, a kereszt a föld és törmelék alá került, később iszap borította el, majd újra megtalálták, és újabb kápolnát építettek köréje.Csodálkozunk.Azt írják, hogy egyszer fa is nőtt fölötte. Akkor itt csupa gyökér volt?Megnézzük újra a szöveget.Nem, nem fölötte. Mellette. Biztosan akkor vágták ki, amikor a kápolnát kellett építeni. Egy ilyen szobrot nem lehet akárhogy szétverni.Nem… És meg is maradt szépen.

Móser Zoltán – mno.hu

Tisztelt olvasók!

Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Cultissimo facebook oldalát, a következő címen: https://www.facebook.com/Cultissimomagazin - Minden "lájk számít, segíti a magazin működését!

Köszönettel és barátsággal!

www.cultissimo.hu