MESÉLŐ MÚLT

2020.11.06

A pápa imára szólította föl a világ keresztényeit a vérüket ontó forradalmárokért
2020.11.06

Egy hete sincs, hogy 76 éves korában visszaadta lelkét a Teremtőnek. 1943-ban vagyunk, kora ősz, inkább indián nyár. Etus utolsó fényképe körbejár.
2020.10.06

Csoda-e hát, hogy a magyar nemzet sors­szálakat bogozgató krónikása Erdély szerelmese volt egyben?
2020.10.05

Horthy Miklós deklarálja: nincs különbség úr és paraszt között.
2020.09.26

Az első világháború máig meghatározó véres mitológiája az észak-itáliai térségnek.
2020.09.26

Nyomorultul ott pusztult bajtársak holttestén át vezetett az út a dicsőséghez.
2020.05.05

„Veszettül lőttek minket az első vonalban"
2020.05.03

Hogyan lehetett az államiság tudatát fönntartani a százötven éves török uralom idején?
2020.04.18

Miért tűnt el a térképről az Osztrák–Magyar Monarchia?
2020.04.15

Az egyik „legmagyarabb” első világháborús frontszakaszra, dédapáink Isonzójához és Doberdójára indul az Isonzó expressz.
2020.04.15

Kossuthok jönnek, Kossuthok mennek – igen zsúfolt manapság a „magyarok Mózesének” itineráriuma.
2020.04.13

Politikai gyilkosságok Ukrajnától a Csepel-szigetig.
2020.04.09

Kölcsey Ferenc a kolera egyik gócpontjában vészelte át a járványt.
2020.04.02

Kazinczy Ferenc a kolerajárvány áldozatául esett 1831-ben
2020.03.31

Kilencezer folyóméternyi levéltári anyag semmisült meg...
2020.03.30

Trianon, 100 – Négy irredenta szobor a Szabadság téren