Birodalmak alkonya

319

Világunk nagyon veszélyes korszakba lépett.

„E mostani könyvem címét kétségtelenül Oswald Spengler ihlette: „alkony”, vagyis az általános hanyatlás, a világ egyre rendezetlenebbé és kiszámíthatatlanabbá válása ma látványosabban jelenik meg, mint az elmúlt évszázadban bármikor.

Az itt szereplő írásaim ezt a hanyatlási folyamatot próbálják elemezni, és azt keresik, hogy vajon milyen társadalom-tektonikai okok vezettek a jelenlegi fenyegető helyzet kialakulásához.

A nyugatias létmód azért van végzetes válságban, mert a fizikai élvezetek kielégítésére alkalmas anyagtömeg szakadatlan növelésére épülő modellje most már olyan mértékben roncsolja szét e cél elérése érdekében az emberi létezés külső természetét (ökológiai válság) és belső természetét (lelki, erkölcsi, szellemi talapzatát), hogy mindez egyre kezelhetetlenebbé válik.

• Portugália, Spanyolország, Hollandia, Franciaország, Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Államok után ki lesz a „hetedik birodalom”, és lesz-e egyáltalán?
• Netán egy nem nyugati, de sikeresen nyugatosodó nemzet, mint Kína?

Könyvemben arra keresem a választ, hogy mit és hogyan kellene újragondolnunk ahhoz, hogy az emberiség minél kevesebb veszteséggel kerüljön ki az „alkonyulat” e sötéten kavargó világából.

*
Részlet a kötetből:
… „A perifériák egyre gátlástalanabb kifosztása növeli a lokális feszültségeket. A birodalmi elitek erre adott válaszainak hibás reakciómintái egyre patologikusabbá teszik a helyzetet, így aztán az egyre átgondolatlanabb, ingerülten meghozott döntéseikkel, rendkívül költséges módon valójában még rosszabb helyzetbe hozzák a világot, és benne magát a birodalmat is, mint az annak előtte volt. Mindez a perifériák még brutálisabb kifosztását igényli, ami még nagyobb lokális feszültségeket vált ki, és minden kezdődik elölről. A történelem nem nagyon ismer példákat arra, hogy ezekből a végzetes öngerjesztő örvénylésekből bármely birodalom képes lett volna kiszabadulni. Világunk tehát nagyon veszélyes korszakba lépett. Minden lokalitás elemi érdeke, hogy józan és megfontolt döntéseivel próbálja ellensúlyozni a birodalmi hanyatlás pusztító következményeit.” …
*
Néhány cím a TARTALOM-ból:
Utópia – Geopolitikai dilemmák – Multik alkonya – A végítélet órája – Miatyánk – Klímakihívás – Adófizető robotok – Egy korszak vége, avagy a világkereskedelem alkonya – Álomgyilkos új SZDSZ – A Nyugat és a kommunizmus – Öngyilkos Európa – Trump-büdzsé – EUralkonyodik – Oswald Spengler jóslatai száz év után – CEUfória – A globalitás csapdája – Adócsaló multik – Ki áll Soros mögött? – Népesség és egészség – ÖN-TÉR-KÉP Nemzetállítás, avagy a lélek kvantummechanikája…

RENDELHETŐ!

Tisztelt olvasók!

Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Cultissimo facebook oldalát, a következő címen: https://www.facebook.com/Cultissimomagazin - Minden "lájk számít, segíti a magazin működését!

Köszönettel és barátsággal!

www.cultissimo.hu