Birodalmak alkonya

2018 február 28.

Világunk nagyon veszélyes korszakba lépett.

„E mostani könyvem címét kétségtelenül Oswald Spengler ihlette: „alkony”, vagyis az általános hanyatlás, a világ egyre rendezetlenebbé és kiszámíthatatlanabbá válása ma látványosabban jelenik meg, mint az elmúlt évszázadban bármikor.

Az itt szereplő írásaim ezt a hanyatlási folyamatot próbálják elemezni, és azt keresik, hogy vajon milyen társadalom-tektonikai okok vezettek a jelenlegi fenyegető helyzet kialakulásához.

A nyugatias létmód azért van végzetes válságban, mert a fizikai élvezetek kielégítésére alkalmas anyagtömeg szakadatlan növelésére épülő modellje most már olyan mértékben roncsolja szét e cél elérése érdekében az emberi létezés külső természetét (ökológiai válság) és belső természetét (lelki, erkölcsi, szellemi talapzatát), hogy mindez egyre kezelhetetlenebbé válik.

• Portugália, Spanyolország, Hollandia, Franciaország, Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Államok után ki lesz a „hetedik birodalom”, és lesz-e egyáltalán?
• Netán egy nem nyugati, de sikeresen nyugatosodó nemzet, mint Kína?

Könyvemben arra keresem a választ, hogy mit és hogyan kellene újragondolnunk ahhoz, hogy az emberiség minél kevesebb veszteséggel kerüljön ki az „alkonyulat” e sötéten kavargó világából.

*
Részlet a kötetből:
... „A perifériák egyre gátlástalanabb kifosztása növeli a lokális feszültségeket. A birodalmi elitek erre adott válaszainak hibás reakciómintái egyre patologikusabbá teszik a helyzetet, így aztán az egyre átgondolatlanabb, ingerülten meghozott döntéseikkel, rendkívül költséges módon valójában még rosszabb helyzetbe hozzák a világot, és benne magát a birodalmat is, mint az annak előtte volt. Mindez a perifériák még brutálisabb kifosztását igényli, ami még nagyobb lokális feszültségeket vált ki, és minden kezdődik elölről. A történelem nem nagyon ismer példákat arra, hogy ezekből a végzetes öngerjesztő örvénylésekből bármely birodalom képes lett volna kiszabadulni. Világunk tehát nagyon veszélyes korszakba lépett. Minden lokalitás elemi érdeke, hogy józan és megfontolt döntéseivel próbálja ellensúlyozni a birodalmi hanyatlás pusztító következményeit.” ...
*
Néhány cím a TARTALOM-ból:
Utópia - Geopolitikai dilemmák - Multik alkonya - A végítélet órája - Miatyánk - Klímakihívás - Adófizető robotok - Egy korszak vége, avagy a világkereskedelem alkonya - Álomgyilkos új SZDSZ - A Nyugat és a kommunizmus - Öngyilkos Európa - Trump-büdzsé - EUralkonyodik - Oswald Spengler jóslatai száz év után - CEUfória - A globalitás csapdája - Adócsaló multik - Ki áll Soros mögött? - Népesség és egészség - ÖN-TÉR-KÉP Nemzetállítás, avagy a lélek kvantummechanikája...

RENDELHETŐ!

Feltöltő: Flag
Még nincs értékelve