Badiny Jós Ferenc: Ősmagyar hagyományaink

574

A Mah-gar a magyar, Az ister-gami oroszlánok titka és A káld-pártus hagyomány és a magyarok Jézus vallása.

Tisztelt professzorom, Badiny Jós Ferenc e gyűjteményes kötetben ösztönös érzékkel és kiváló előképzettséggel tárja fel őstörténetünk ezredévekre előremutató törvényszerűségeit, és cáfolja meg egyes történészek magyarságellenes, mondhatni hazaáruló megnyilvánulásait.
*
A mah-gar a magyar” c. nagylélegzetű munkája válasz Komoróczy Géza történész „Sumer és Magyar? (1976)” c. könyvében olvasható csűrcsavaros tudományosság „staniclijába” csomagolt ferdítésekre. Badiny Jós Ferenc írása a hazáját szerető, nemzetéért aggódó tudós vádirata a hebraista köntöst viselő írónak a magyarság elődeit, nemzeti öntudatát lekezelő, az ásatások és a régi írások tényeitől elrugaszkodott megnyilvánulásaira.
*

Az ister-gami [esztergomi] oroszlánok titka” felidézi a sumir-pártus-hun-magyar „táltoskirályok”-nak a Teremtő csillagvilágában gyökerező oroszlános igazságszolgáltatását és Isten által rájuk bízott népről való gondoskodást. Bizonyítéka az esztergomi királyi kápolna freskó-töredéke, mely azon pillanatot rögzíti, amikor égi utasításra el kell kezdeni a datolyapálmák beporzását.
*

A káld-pártus hagyomány és a magyarok Jézus vallása” c. könyv mozaikszerű fejezetei felvillantják a magyarság gyermekkorának világát, a pártus-magyarok istenhitét. A tudós-tanár lelki nagyságát, önzetlenségét jelzi, hogy némely tanítvány kutatómunkáját a sumir-magyar leszármazás egyik bizonyítékaként fogadja el, miszerint a széki vőfély a sumir Lagas város párducos védistenének napkorongos fejdíszét bokrétaként hordozza homlokán.
(Marton Veronika, Badiny Jós Ferenc volt tanítványa)
*

A kötet végén található „A megtalált magyar őstörténelem” jegyzet, amely a babiloni szumir táblákról leolvasott esztergomi romkápolna oroszlános képének magyarázata, Buenos Airesben jelent meg először, Magyarországon csak most (2016) került az olvasóközönség elé.
*

Gyűjteményes kiadás – 3 kötet egyben – KAPHATÓ, RENDELHETŐ KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNNYEL DECEMBER 11-IG!

 TARTALMA:

MAH-GAR A MAGYAR…!:
• Bevezető költemény: „Egy szumir kislány üzenete”;
• Bevezető;
• Nyílt levél Komoróczy Gézához;
• A szumir nyelvről;
• Hogyan mondjuk helyesen: „sumer”?
• A szumir-magyar nyelvrokonítás elismerésének nemzetközi helyzete, Henry C. Rawlison (1810 – 1895) ismertetése;
• Akiket mégsem lehet letagadni… Torma Zsófia – szumir-magyar azonosításai – Tatárlakai leletek;
• A félrevezetések sorozata;
• Mi történt a Sorbonne-on 1973-ban és magamról;
• Az Esztergomi Várkápolnáról és az oroszlánokról;
• A magyarok „Nimrud” hagyománya;
UTÓSZÓ

AZ ISTER-GAMI OROSZLÁNOK TITKA:
• A szerző az olvasóhoz;
• A szerző előszava;
• Bevezetés;
• Az Oroszlán népének karizmatikus hagyománya;
• Az égből jött uralkodó hatalom;
• A királyi karizma;
• Az „Oroszlán pár”;
• Az oroszlán farka (KUN-UR-GULA);
• Az Isten Ostora;
• Bosnyák Sándor kutatásaiból: Hatalom a néphagyományban;
• Meddig élt a Napisten?
• Az életfa;
• Az északi sarkcsillag;
• Az Ister-Gami Oroszlános Szentély;
UTÓSZÓ
– A szentély csodája;
– Az Ister-Gami oroszlánok „19,5” fokának misztériuma;
– Befejező elmélkedés;
– Az Egyedül megmaradt Ister-Gami Oroszlán Himnusza,
FÜGGELÉK

A KÁLD-PÁRTUS HAGYOMÁNY ÉS A MAGYAROK JÉZUS VALLÁSA:
• Bevezetőnek szánt tanúságtétel;
• Én káld-pártus keresztény vagyok!
• Korszakváltás, vagy istenek harca;
• Igazság és misztérium az egyházi művészetben;
• A káld-pártusokról;
• Káld mágusok és hagyományaik Magyarországon;
• A mágus hitvilág kozmikus útja és törvénye;
• A magyarok Istene;
• Új Bibliát!

A megtalált magyar őstörténelem (jegyzet)
*
Kiadó: Angyali Menedék

Tisztelt olvasók!

Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Cultissimo facebook oldalát, a következő címen: https://www.facebook.com/Cultissimomagazin - Minden "lájk számít, segíti a magazin működését!

Köszönettel és barátsággal!

www.cultissimo.hu