Kiterjesztett valóság

316

A debreceni MODEM új kiállítása a Nemzetközi Velencei-tavi Szimpózium 10 éves munkáját foglalja össze.

A művésztelep a kezdetektől tudatosan törekszik arra, hogy bevigye a művészetet a velencei-tavi rekreációs településekre, és a térség kulturális életének, közösségmegtartó erejének meghatározó tényezőjévé váljon.

A művésztelep kiváló hazai és külföldi művészek részvételével színvonalas alkotómunkát folytat a természetművészet fogalmába tartozó, évente változó tematikus programok mentén. Az itt készített műveket a keletkezés helyszínén állítja ki, és sokféle kommunikációs stratégiát használ széles körű megismertetésükhöz.

A tóparti táj komplex témákat és természeti anyagokat kínál az alkotómunka számára, a természetben születő művészet pedig rendszeres alkalmat teremt az ott élők identitástudatát erősítő és jövőképét formáló, valamint a településfejlesztést érintő, kulcsfontosságú kérdések helyi szakemberekkel és lakossággal való közvetlen megvitatására.

A művésztelep középiskolások és művész-tanárok bevonásával a nyári fesztivál szerves részeként egyhetes intenzív Kreatív Művészeti Műhelyt is működtetett, melynek célja a környezettudatos gondolkodás és cselekvés meggyökereztetése, magas szintű vizuális nyelv elsajátíttatása, élménynyújtás valamennyi generáció számára, motiválásuk és bevonásuk az alkotótevékenységbe, a hely jelentőségének, a természeti kincs lényegi jelentésének és a természetről való felelős gondolkodás fontosságának a megértetése volt. A kreatív műhely programjaiban a Velencei-tavi fesztiválszervezésben együttműködő nyolc település lakossága és látogatói is részt vettek, valamennyi generáció számára nyitott volt. Mint sikerélményt nyújtó, egyszerre szórakoztató és tanító, oldott szabadidős tevékenység, bárhol, bármikor megvalósítható.

A nemzetközi művésztelep rendszeresen szervez közös projekteket a hazai művészeti egyetemekkel, melyek közvetlen tapasztalata a szimpózium módszer és a természetművészet egyetemi képzésbe való bevitelét generálja és segíti. Emellett valamennyi szintű oktatás számára új módszertani lehetőségeket kínál a hatékonyabb művészeti képzéshez és a művészeti, esztétikai, környezeti neveléshez, ehhez szisztematikusan foglalkozik a közös projektek kiértékelésével és az eredmények továbbadásával. Ezt szolgálják országos szimpóziumai, kiadványai, és mint a jelen kiállítás is igazolja, képzőművészeti tárlatai.

A MODEM-ben látható tárlaton a néző képet alkothat a természetművészet mai magyarországi helyzetéről, új eredményeiről és a nemzetközi művésztelep eddigi tevékenységéről. A land art, tájművészet, földművészet, helyspecifikus és más természetművészeti területen alkotott, a valóságos térbe, tájba, természetbe kiterjesztett, vagy természeti anyagokból készült, és az eredeti környezetébe visszahelyezett munkákat és alkotási folyamatukat dokumentáló fotókon, valamint a természetképek átalakításával létrehozott számítógépes grafikákon és installációkon kívül bemutatja a művésztelep mobiltelefonra alkalmazott új információs rendszerét, mely bármely telefonhasználó számára elérhetővé teszi az eredeti műveket, helyszíneket és alkotóik főbb életrajzi adatait. A hand’s on eszköz videofilmek segítségével kézzelfoghatóvá teszi a művésztelep alkotómunkájának minden tárgyi eredményét.

A kiállítás alkalmából külön teremben ismerkedhet a látogató a művésztelep oktatás-módszertani kutatási és gyakorlati eredményeivel, a kreatív alkotó műhely keretében készült alkotásokkal. A tárlat ideje alatt lehetőség nyílik egyéni és csoportos alkotásra, a bemutatott művészekkel való párbeszédre és workshopokon való részvételre.

www.kultura.hu

Tisztelt olvasók!

Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Cultissimo facebook oldalát, a következő címen: https://www.facebook.com/Cultissimomagazin - Minden "lájk számít, segíti a magazin működését!

Köszönettel és barátsággal!

www.cultissimo.hu