Magyar Menedék Könyvesház könyvklubja – Megfeszítve

474

Legyen a Te akaratod által! - mondja az írás. És mi, távoli égi Istenünktől elrugaszkodott gőgös magyarok, mohó örömmel ismét megalkotjuk, és saját képünkre formáljuk hazug és torz politikai félisteneinket.

Egykor a világi hatalom tette tönkre a keresztény vallást. Ma, az ateista világban, vallási pótszer lett a politika. Ma, hatalom-technokrata politikusaink építgetik buzgón az álmisztikus fétist, a szakrálisnak hazudott krédót, ők emelik magasra saját világfelforgató terveiket. ÉS mi balgák imákba foglaljuk nevüket, petíciókat gyűjtünk számukra, tüntetéseket szervezünk ellenük és mellettük, megtagadjuk régi barátainkat és ölre megyünk hazugságaikért. Feláldozzuk egész életünket a hatalom gőgös és bűnös oltárán, miközben országunk romokban hever. Háborúzunk vég nélkül miattuk, mialatt kipereg az élet összes öröme a kezeink közül. boldogtalan, barátságtalan és lelkileg megroppant ország lett a miénk. És mi tűrünk, tűrünk és leborulunk rendületlenül Antikrisztusaink lábai előtt.

Körülöttünk kicsinyes marionett figurák járják násztáncukat, miközben mi is dróton rángatott bárgyú bábukká betegedünk. Micsoda önsorsrontó, önbeteljesítő őrült kavalkád! Eszeveszetten tombol mifelénk az erőszakos politikai haláltánc. Mintha soha nem lenne vége ennek a mesterségesen gerjesztett, értelmetlen önpusztításnak. Ám ne feledjük: – Minden kozmikus fenyegetettség ellenére, lehet Ómen helyett Áment mondani! Ez az elgondolkodtató kötet két jól elkülönített fejezetre bontható. Az egyikben a látható világ kegyetlen politikai harcai dominálnak, míg a másikban a tétova és gyarló emberi lélek vallásos útkeresései. Beszélgessen velem a Végítéletről és döntse el Ön kedves olvasó, hogy hol, melyik színtéren található meg a Végső Valóság egyszerű és szép igazsága!
 
„Látom a tömeg arcán az üdvözült mosolyt, a földre szállt naiv hitet, az álmok csalfa reményét. Látom, hogyan masíroznak a modern Mózesek és a megváltást hirdető Antikrisztusok után, s látom azt is, hogyan tántorognak és tévednek el minduntalan a sivatag sötéten kavargó homokjában. Látom Ady hőkölő népének önsorsrontó pokoljárását. Látom, milyen nehéz, szinte lehetetlen feladat bevallani a kudarcot és a végzetes tévedést.”
 
„Az fáj igazán. hogy mindezt a tévedést még a végzet előszobájában sem látják be, ismerik fel a hatalmas, fanatizált tömegek. A politikai placebó fáj leginkább, igazán! Megint nem gyógyszert kaptunk a bajainkra, csak álságos fedést és takarást. Ismét, sokadszorra becsaptak bennünket, hátha meggyógyulunk és felépülünk majd a kézrátéttől és a szómágiától! A felajzott tömeg évtizedek óta messiást vár és rendre Barabást talál.”
 
„Ne reménykedjen senki, mert egyre közeledik a sorsfordító nap. Először drámai módon emelkedik majd mindennek az ára. Aztán beroskad a nemzeti fizetőeszköz és államcsőd lesz. Aztán az aranyon kívül elértéktelenedik minden, beköszönt a teljes pénz és élelmiszerhiány. Közben, akár a dominók, egymást követően bedőlnek a nemzetközi pénzpiacok, összeomlanak a tőzsdék. A városokban beindul a fosztogatás és a bűnözés. A kormány kijárási tilalommal és statáriummal válaszol, de már nem lehet megállítani az elhatalmasodó káoszt. A lázadások és forrongások az egész világra kiterjednek. Egyre súlyosabb és szélesebb kiterjedésű regionális konfliktusok követik majd egymást. Aztán leszakad az ég mindenki felett. Ebből az ördögi, világpusztító spirálból kellene kiszabadulnunk. Isten közvetlen segítsége nélkül azonban mindez megvalósíthatatlan.”
 
Az előző óriási sikerű kötet is elérhető még:

Végítélet – Zuhanás az apokalipszis felé

A Könyv megrendelhető az alábbi elérhetőségen:

http://www.magyarmenedek.com/products/7174/Megfeszitve_-_Molnar_Tamas.htm

Molnár Tamás: Megfeszítve –  Beszélgetések a végső ítéletről
Az óriási sikerű Végítélet folytatása megérkezett!
 

Tisztelt olvasók!

Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Cultissimo facebook oldalát, a következő címen: https://www.facebook.com/Cultissimomagazin - Minden "lájk számít, segíti a magazin működését!

Köszönettel és barátsággal!

www.cultissimo.hu